Privacyverklaring D&G Chaletbouw

D&G Chaletbouw verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospecten en andere contactpersonen. In dit Privacy Statement wordt uitgelegd welke gegevens D&G Chaletbouw wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt D&G Chaletbouw (persoons)gegevens?
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospecten en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer u informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

D&G Chaletbouw verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen van onze diensten;
  • Afhandeling van de aanvraag en informeren over de status daarvan;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie.

Welke (persoons)gegevens verwerkt D&G Chaletbouw?
D&G Chaletbouw verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens. Ook verwerken wij gegevens met betrekking tot eerder afgenomen diensten en gebruik van onze diensten.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan D&G Chaletbouw, kan D&G Chaletbouw aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken.

Waarom verwerken wij (persoons) gegevens
D&G Chaletbouw verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Ook kunnen wij gegevens opslaan voor de financiële administratieve afhandeling en uiteraard voor uw aanvragen. Ook heeft D&G Chaletbouw gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten.

D&G Chaletbouw maakt gebruik van cookies op haar website. Dit doen wij om onze website te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.

Uw rechten
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. U kunt aan D&G Chaletbouw het verzoek doen tot inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij de gegevens verwerken. Verwerkt D&G Chaletbouw onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op uw verzoek aan. Ook kan u een verzoek tot verwijdering doen. Het kan zijn dat D&G Chaletbouw behouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Als u het vermoeden heeft dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u deze verwerking laten beperken.

Uiteraard kunt u contact met ons opnemen via info@dgchaletbouw.nl om van uw rechten gebruik te maken.

Vragen
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit Privacy Statement dan horen wij die natuurlijk graag. Laat het weten via info@dgchaletbouw.nl D&G Chaletbouw behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement